Stowarzyszenie

Stowarzyszenie BeskidLove zostało założone w 2020 roku. Misją organizacji jest promowanie oraz wspieranie rozwoju Beskidów, poprzez uaktywnienie współpracy ludzi i instytucji na obszarze polskich, czeskich i słowackich Beskidów. Stowarzyszenie zwraca szczególną uwagę, aby rozwój ten był zrównoważony, czyli szanował i chronił dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe gór.

Stowarzyszenie podejmuje szereg ciekawych inicjatyw oraz aktywnie pozyskuje środki na ich wsparcie.

Jeżeli bliskie są Ci nasze idee, przyłącz się do Nas i działajmy razem!!!

Beskidy - Góry

Beskidy to przepiękna i wyjątkowa grupa pasm górskich w Karpatach zewnętrznych. Szerokość Beskidów wynosi 50-70 km, a ich długość ok. 600 km.

Beskidy - Ludzie

Mieszkają tutaj wspaniali i dumni górale, którzy pielęgnują żywe i autentyczne dziedzictwo kulturowe swoich przodków.

Beskidy - Pasja

BeskidLove to inicjatywa promująca i wspierająca rozwój obszaru Beskidów z poszanowaniem jego przyrodniczych i kulturowych wartości.

 • SOCIAL MEDIA bez tajemnic

  SOCIAL MEDIA bez tajemnic

  Information
  01 czerwiec 2021

  f1

  Pomysł na zorganizowanie szkolenia z zakresu mediów społecznościowych zrodził się z potrzeby prowadzenia skutecznej promocji atrakcji turystycznych i bogatego dziedzictwa  kulturowo-przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Dzięki szkoleniom uczestnicy pozyskają niezbędną wiedzę w zakresie wykorzystania siły i zasięgów najpopularniejszych serwisów społecznościowych do celów informacji i promocji w branży turystycznej.  

  Więcej

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.