Aktualności

W związku ze zbliżającym się zakończeniem mikroprojektu pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje”  Stowarzyszenie "BeskidLove" zaprasza do udziału w spotkaniu podsumowującym cały mikrproprojekt, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku o godzinie 16:00 na terenie ZIAD-u w Bielsku-Białej (ul. Armii Krajowej 220).

W dniu 28 października 2021 roku w ramach mikroprojektu pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” realizowanego przez Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Stowarzyszenie Polonus z Żyliny odbyła się trzecia i ostatnia  z zaplanowanych w projekcie wizyt studyjnych. Celem trzeciego wyjazdu było odwiedzenie atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie Polski - rejon powiatu suskiego.

W związku z realizowanym mikroprojektem pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje”, którego celem jest podniesienie wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób w tematyce branży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim, przeprowadzono warsztaty on-line  z przedstawicielami najpopularniejszych destynacji turystycznych. Celem workshopów była wymiana dobrych praktyk, zapoznanie się z modelami zarządzania i finansowania w branży turystycznej, a także zaprezentowanie przykładów turystyki zrównoważonej.

W dniu 22 października 2021 roku w ramach mikroprojektu pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” realizowanego przez Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Stowarzyszenie Polonus z Żyliny odbyła się druga z trzech zaplanowanych w projekcie wizyt studyjnych. Celem dwugiego wyjazdu było odwiedzenie atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie Słowacji.

W związku z realizowanym mikroprojektem pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje”, którego celem jest podniesienie wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób w tematyce branży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim, przeprowadzono warsztaty on-line  z przedstawicielami najpopularniejszych destynacji turystycznych. Celem workshopów była wymiana dobrych praktyk, zapoznanie się z modelami zarządzania i finansowania w branży turystycznej, a także zaprezentowanie przykładów turystyki zrównoważonej.

W dniu 7 października 2021 roku w ramach mikroprojektu pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” realizowanego przez Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Stowarzyszenie Polonus z Żyliny odbyła się wizyta studyjna po polskiej części Euroregionu Beskidy.

Informujemy, że międzynarodowy egzamin z języka angielskiego TOEIC Bridge  odbędzie się w dniu 23 października 2021 roku (sobota) w Bielsku-Białej.

f1
Social Media Ninja to “po prostu” specjalista od mediów społecznościowych. “Po prostu”, ponieważ specjalista od mediów społecznościowych to z kolei bardzo szerokie pojęcie. W końcu platform Social Media jest wiele, a zakres obowiązków, które mogą się z nimi wiązać – niemal nieograniczony.

f1

Szkolenia z zasad i standardów dobrej obsługi klienta w turystyce to bardzo ważny element w rozwoju destynacji turystycznych w region ie pogranicza polsko-słowackiego.

f1

Osoby pracujące w branży turystycznej na całym świecie najczęściej posługują się językiem angielskim, by komunikować się z turystami. Nie dotyczy to wyłącznie przewodników, ale także obsługi w hotelach, restauracjach czy kierowców w środkach transportu publicznego. Nawet osoba pracująca w piekarni w popularnym regionie turystycznym powinna znać angielski. Celem mikroprojektu było m. in. podniesienie wiedzy i kometencji osób pracujących w branży turystycznej , osób bezpośrednio zaangażowanych w obsługę turysty jak np. osoby pracujące w informacji turystycznej.

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.