Združenie

Združenie BeskydLove bolo založené v roku 2020. Poslaním organizácie je propagácia a podpora rozvoja Beskýd aktiváciou spolupráce ľudí a inštitúcií v poľských, českých a slovenských Beskydách. Združenie venuje osobitnú pozornosť tomu, že tento rozvoj je udržateľný, to znamená, že rešpektuje a chráni prírodné a kultúrne dedičstvo hôr.

Združenie podniká množstvo zaujímavých iniciatív a aktívne zhromažďuje finančné prostriedky na ich podporu.

Ak sú vám naše nápady blízke, pridajte sa k nám a konajme spolu !!!

Beskydy - Hory

Beskydy sú krásnym a jedinečným pohorím vo vonkajších Západných Karpatoch. Pohorie Beskydy je široké 50-70 km a dlhé približne 600 km.

Beskydy - Ľudia

Žijú tu úžasní a hrdí gorali, ktorí kultivujú živé a autentické kultúrne dedičstvo svojich predkov.

Beskydy - Vášeň

BeskydLove je iniciatíva propagujúca a podporujúca rozvoj oblasti Beskýd s rešpektom k ich prírodnému a kultúrnemu bohatstvu.

 • SOCIÁLNE MÉDIÁ bez tajomstiev

  SOCIÁLNE MÉDIÁ bez tajomstiev

  Information
  01 jún 2021
  Myšlienka zorganizovať školenie v oblasti sociálnych médií vznikla z potreby účinne propagovať turistické atrakcie a bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia. Vďaka školeniu účastníci získajú potrebné znalosti v oblasti využívania sily a dosahu najpopulárnejších stránok sociálnych sietí na účely informovania a propagácie v odvetví cestovného ruchu.

  Viac

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.