O partnerze

Polonus

Stowarzyszenie Polonus w Żylinie działa od 2007 jako stowarzyszenie obywatelskie. Jego członkami są Polacy mieszkający na stałe na Słowacji, osoby pochodzenia polskiego, ale także Słowacy, którzy są miłośnikami polskiej kultury i języka. Należy do najaktywniejszych organizacji mniejszości narodowych w województwie Żylińskim. Dzięki współpracy z organizacjami zrzeszającymi pozostałe mniejszości narodowe corocznie organizuje Żylińskie Forum Mniejszości Narodowych, których 13 edycji umożliwiło nie tylko prezentację kultury polskich regionów, ale także kultury czeskiej, bułgarskiej, niemieckiej, rosyjskiej, węgierskiej, itd.

Stowarzyszenie współpracuje i realizuje liczne projekty zarówno ze słowackimi jak i polskimi organizacjami i instytucjami. Do najważniejszych partnerów Stowarzyszenia należą: Stowarzyszenie BeskidLove, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsko-Białej, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Podbeskidzia, Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury oraz liczne samorządy: Miasto Bielsko-Biała, Województwo Świętokrzyskie, Gmina Strumień, Gmina Dębowiec k. Jasła.

Towarzyszenie Polonus jest członkiem Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej Świata i regularnie bierze udział w Forum Gospodarczym Polonii Świata.

Stowarzyszenie Polonus aktywnie brało udział w projektach w ramach współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja.

Jest aktywnym propagatorem kultury i tradycji polskiej, prezentując zwyczaje, kuchnię, informacje o atrakcjach turystycznych regionu na cieszących się dużą popularnością imprezach plenerowych, takich jak np. : Dni kultury polskiej w Żylinie, Pierogowanie, Barszczykowanie, Bigosowanie, Żurkowanie oraz w ramach wystaw np. Polskie ozdoby wielkanocne, Język Polski, Polscy nobliści, itp.

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.