Aktualności

Już od najbliższego poniedziału startuje kurs Języka Angielskiego realizowany w ramach projektu pt. „Nowa jakość obsługi w turystyce – Nowe kwalifikacje”. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, w którym będzie harmonogram zajęć oraz link do platformy komunikatora internetowego.f1

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.