Aktualności

f1
W dzisiejszych czasach znajomość języka Angielskiego jest niezwykle ważna i daje szereg wymiernych korzyści. Komunikacja w języku obcym zwiększa szanse na zatrudnienie bądź awans, pozwala na swobodne poruszanie się za granicą oraz nawiązywanie nowych międzynarodowych znajomości. Posługiwanie się językiem angielskim, jako uniwersalnym językiem ogólnoświatowym, otwiera przed nami drzwi do wiedzy i rozrywki.

Kurs JĘZYKA ANGIELKSIEGO organizowany przez Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Polonus
w Żylinie
odbywa się dla grup o zróżnicowanym poziomie dotychczasowych umiejętności językowych. Kurs jest podzielony na grupy uczestników na poziomie podstawowym
i zaawansowanym.

Uczestnicy kursu w pocie czoła szlifują swoje zdolności językowe, które podniosą m. in. ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenie jest odpowiedzią na realne zapotrzebowanie pracodawców pogranicza polsko-słowackiego. Dodatkową korzyścią dla uczestników szkolenia, po jego zakończeniu, jest możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowego standaryzowanego certyfikatu, który sprawdzi i potwierdzi  posiadane umiejętności.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i wspólną naukę. Nie zwalniamy tempa, szkolimy się!

Ciekawostka:

DO YOU KNOW THE WORDS:

DENSE FOREST,  PACKAGE HOLIDAY, GUIDEBOOK, or MOUNTAINEERING ?

AND DO YOU KNOW WHAT IT MEANS: TO GREET SOMEONE, TO HAVE ITCHY FEET, or TO BE BITTEN BY THE TRAVEL BUG?

HOW WELL DO YOU KNOW ENGLISH?

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.