Aktualności

f1

 

W ramach realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 mikroprojektu  pn. „Nowa jakość obsługi
w turystyce - Nowe kwalifikacje”
Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Polonus w Żylinie organizuje szkolenie z zakresu obsługi klienta.

 

Turystyka jest branżą szczególnie ważną dla pogranicza polsko-słowackiego. Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza przyniesie korzyści dla pogranicza polsko-słowackiego: wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu jakości usług oferowanych w branży turystycznej oraz przyczyni się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności interpersonalnych uczestników kursu, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy.

Z pewnością każdy z nas chciałby zgłębić tajniki wiedzy dotyczące profesjonalnej obsługi klienta, w tym pracy z tzw. "trudnym klientem” oraz w sytuacjach stresowych.  Wiedza tego rodzaju znacznie podnosi poziom jakości i efektywności wykonywanej pracy, wpływa na tworzenie pozytywnego wizerunku miejsca, w którym pracujemy oraz na nasz komfort psychiczny. Ile mniej stresu
i komplikacji mamy, gdy wiemy jak się komunikować?

Na naszych szkoleniach nauczymy się czym jest komunikacja oraz jak prawidłowo się komunikować.

Czy wiesz, jak ważne znaczenie w komunikacji ma ton głosu lub mowa ciała?

Czy w komunikacji stosujesz zasady aktywnej komunikacji takie jak: parafraza, odzwierciedlanie czy zadawanie pytań? 

Czy wiesz jakie są główne bariery w komunikacji?

Czy wiesz jak postępować z różnymi rodzajami klientów, w tym z tzw. „trudnymi”?

Jakie znaczenie ma asertywność i jak ją wzmocnić? oraz dlaczego zdarza się, że nie potrafimy być asertywni?

Uczestnicy szkoleń poznają odpowiedzi na te pytania, a zdobyta wiedza zostanie wykorzystana zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.