Aktualności

f1

 

Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Polonus w Żylinie w ramach mikroprojektu „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” organizuje szkolenie dla lokalnych/ regionalnych przewodników turystycznych, które składa się z aż 2 części!

 

W pierwszym etapie składa się z teoretycznego szkolenia z zakresu podniesienia wiedzy o lokalnym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym pogranicza polsko-słowackiego. Dzięki szkoleniom uczestnicy zdobędą nową wiedzę o potencjale turystycznym regionu, atrakcjach turystycznych, kuchni regionalnej i wielu, wielu innych ważnych elementach bogactwa pogranicza.

W drugiej części (praktycznej) odbędzie się inspirująca wyprawa - wizyta studyjna po pograniczu polsko-słowackim, w trakcie której uczestnicy będą mogli bliżej poznać najcenniejsze miejsca na pograniczu polsko-słowackim.

Szkolenia stanowią spakietyzowaną ofertę szkoleniową, która podniesie kwalifikacje uczestników i stanowi odpowiedź na realne potrzeby pracodawców pogranicza polsko-słowackiego. Branża turystyczna jest szczególnie istotnym sektorem dla tego regionu Polski i Słowacji - wierzymy, że inwestycja w kapitał ludzki przyniesie wyjątkowe korzyści zarówno dla mieszkańców i turystów, jak również całego obszaru pogranicza polsko-słowackiego.  

Ponadto, dzięki szkoleniom uczestnicy będą wstanie samodzielnie przygotować atrakcyjną ofertę turystyczną dostosowaną do potrzeb turystów – brzmi ciekawie?

Dla nas jak najbardziej!

Szkolenie prowadzone w ramach mikroprojektu  pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.