Aktualności

W dniu 7 października 2021 roku w ramach mikroprojektu pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” realizowanego przez Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Stowarzyszenie Polonus z Żyliny odbyła się wizyta studyjna po polskiej części Euroregionu Beskidy.

Wizyta studyjna stanowi część praktyczną kursu z zakresu podniesienia wiedzy o turystycznych walorach regionu pogranicza polsko-słowackiego.  Część teoretyczna  polegająca na nabyciu wiedzy o lokalnym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym pogranicza dostępna na stronie internetowej (w zakładce Strefa Logowania) formie nagrań online. Część praktyczna szkolenia na lokalnego przewodnika jest bardzo ważna ponieważ uczesnicy mają mozliwość odwiedzenia ciekawych miejsc / atrakcji turystycznych, które poźniej będą mogli promować. Wycieczka odbyła sie z udziałem prowadzącego -Pana Jacka Zachary, który uczył uczestników szkolenia jak w sposób atrakcyjny i merytorycznie bogaty opisywać obiekty i atrakcje turystyczne zlokalizowane na pograniczu polsko-słowackim. 

Celem wyjazdu studyjnego w dniu 7 października 2021 roku były obiekty turystyczne po polskiej stronie tj. miasto Cieszyn (rynek, wzgórze zamkowe, Wenecja cieszyńska) Ustroń, Istebna, Ochodzita. Uczestnicy dzięki wiedzy nabytej w cześci teoretycznej kursu lepiej znali region, jego historię i atrakcje turystyczne. Bezposrednia wizyta w omawianym w trakcie wykładów miejscu daje możliwość lepszego odbioru i ugruntowania wiedzy. Dzięki szkoleniem uczestnicy będą w stanie samodzielnie przygotować ofertę turystyczną dostodowaną do potrzeb turysty indywidulanego, a także grup zorganizowanych.Wizyta studyjna odbyła się w ramach mikroprojektu  pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

f1

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.