Aktualności

W dniu 22 października 2021 roku w ramach mikroprojektu pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” realizowanego przez Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Stowarzyszenie Polonus z Żyliny odbyła się druga z trzech zaplanowanych w projekcie wizyt studyjnych. Celem dwugiego wyjazdu było odwiedzenie atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie Słowacji.

Wizyta studyjna stanowi część praktyczną kursu z zakresu podniesienia wiedzy o turystycznych walorach regionu pogranicza polsko-słowackiego. Część teoretyczna polegająca na nabyciu wiedzy o lokalnym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym pogranicza dostępna na stronie internetowej (w zakładce Strefa Logowania) formie nagrań online.

Celem wyjazdu studyjnego w dniu 22 października były obiekty turystyczne po słowackiej tj.

Bielsko-Biała – Żywiec – Muzeum Zamku Budatin – krótka wycieczka w dolinie Vratnej  – zwiedzanie Zamku Orawskiego  – przejazd przez Podbiel, Twardoszyn, wzdłuż Jeziora Orawskiego, przełęcz Glinne – Żywiec – Bielsko-Biała

Po drodze opowieści o mijanych obiektach i miejscach.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach mikroprojektu  pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

f1

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.