Aktualności

W związku z realizowanym mikroprojektem pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje”, którego celem jest podniesienie wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób w tematyce branży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim, przeprowadzono warsztaty on-line  z przedstawicielami najpopularniejszych destynacji turystycznych. Celem workshopów była wymiana dobrych praktyk, zapoznanie się z modelami zarządzania i finansowania w branży turystycznej, a także zaprezentowanie przykładów turystyki zrównoważonej.


W dniu 20.10.2021 roku odbyły się 2 workshopy w formie on-line z reprezentantkami wiodących na rynku europejskich destynacji turystycznych tj.

Agnieszka Puszczewicz – Dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce - Zarządzanie marką turystyczną na Chorwacji
Ivana Bilikova – Dyrektor Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego CzechTourism - Zarządzanie marką turystyczną w Czechachf1

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.