Aktualności

W związku z realizowanym mikroprojektem pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje”, którego celem jest podniesienie wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób w tematyce branży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim, przeprowadzono warsztaty on-line  z przedstawicielami najpopularniejszych destynacji turystycznych. Celem workshopów była wymiana dobrych praktyk, zapoznanie się z modelami zarządzania i finansowania w branży turystycznej, a także zaprezentowanie przykładów turystyki zrównoważonej.


W dniu 27.10.2021 roku odbyły się workshopy w formie on-line z reprezentantami certyfikowanych Polskich Marek Turystycznych - Beskidy oraz Jurą Krakowsko-Częstochowska.
Robert Nieroda  – Dyrektor Związku Gmin Jurajskich - Zarządzanie marką turystyczną  pn. Szlak Orlich Gniazd oraz Polską Marka Turystyczną Jura Krakowsko-Częstochowska - kandydat.
Marcin Filip - Dyrektor Stowarzyszenia "Region Beskidy" - instyrucja zarządzająca PMT Beskidy
f1

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.