Aktualności

f1

Osoby pracujące w branży turystycznej na całym świecie najczęściej posługują się językiem angielskim, by komunikować się z turystami. Nie dotyczy to wyłącznie przewodników, ale także obsługi w hotelach, restauracjach czy kierowców w środkach transportu publicznego. Nawet osoba pracująca w piekarni w popularnym regionie turystycznym powinna znać angielski. Celem mikroprojektu było m. in. podniesienie wiedzy i kometencji osób pracujących w branży turystycznej , osób bezpośrednio zaangażowanych w obsługę turysty jak np. osoby pracujące w informacji turystycznej.

W branży turystycznej jest tak wiele różnych miejsc pracy, że można wyróżnić kilka typów języka angielskiego stosowanego w turystyce. Kurs języka angielskiego przygotowany został w taki sposób, aby odpowiadał na potrzeby różnych grup docelowych. Dzieki kursowi, Uczestnicy szkolenia będą w stanie: 

  • Odpowiadać płynnie na pytania turystów
  • Udzielać porad
  • Wskazywać drogę
  • Włączać się w pogawędki i poznawać nowych ludzi.
  • Opisywać różne miejsca.
Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.