Aktualności

f1

Szkolenia z zasad i standardów dobrej obsługi klienta w turystyce to bardzo ważny element w rozwoju destynacji turystycznych w region ie pogranicza polsko-słowackiego.

Podnoszenie kwalifikacji zarówno pracowników Punktów Informacji Turystycznych oraz innych osób związanych bezpośrednio z obsługą turystów to jedyny sposób, aby zachować jakość i profesjonalizm świadczonych usług. Jakość jest bowiem podstawowym czynnikiem sukcesu. Dzięki zaplanowanemu w mikroprojekcie szkoleniu - obsługa klienta, trudny klient i praca w strenie uczestnicy nabędą nową wiedze oraz umiejętności, które pomogą im w radzeniu sobie w trudnych zawodowych sytuacjach m. in. uczestnicy szkolenia poznają typologię klientów i dowiedzą się:
• Jak dopasować rozmowę do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości rozmówcy?
• Co zrobić by klienci wysłuchali argumentów?
• Jak radzić sobie z obsługą Klienta w sytuacjach konfliktowych?
• Jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z Klientem?
• Jak reagować na zarzuty ze strony Klienta?

Przypominamy, że wykłady szkoleniowe zostały nagrane dzieki temu każdy z uczestników  ma do nich dostęp o dowolnej porze :) Zachęcamy do zdobywania nowej wiedzy!

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.