Aktualności


Warsztaty odbywały się w 4 lokalizacjach: Centrum Seniora w Bielsku-Białej, Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Bielsku-Białej, Klub Seniora os. Karpackiego w Bielsku-Białej, oraz Domu kultury w Starym Bielsku.

 

W trakcie warsztatów, zorganizowaliśmy wsparcie wolontariuszy (łącznie 14 osób) Są to uczniowie szkół ponadpodstawowych. Bezpośrednia pomoc wolontariuszy przyczyniła się do sprawnego zrealizowania programu warsztatów oraz znacząco wpłynęła na integrację i komunikację między uczestnikami (seniorami) a uczniami.Dodatkowo podczas warsztatów praktycznych jak i po ich zakończeniu  uczestnikom pomagały osoby bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu ze strony wnioskodawcy (pomoc hel-desk, pomoc administracyjna).


Zapraszamy do krótkiego przeglądu galerii zdjęć, która znajduje się poniżej:


 

 

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.