Aktualności

W dniu 14 XII 2020 roku odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono do dofinansowanie projekt: „Z muzyką po Beskidach” złożony przez nasze Stowarzyszenie.

Projekt wsparty został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika czeska-Polska 2014-2020, oraz z budżetu państwa. Projekt ten skierowany będzie na promocje pięknych walorów kulturowych i przyrodniczych naszych pięknych Beskidów, poprzez muzykę oraz filmy wytworzone w projekcie. Bardzo cieszymy się z tej decyzji i nie możemy się doczekać efektów.

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.