Pre prístup k materiálom sa prihláste pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré ste od nás dostali.

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.