O partnerovi

Polonus

Združenie Polonus v Žiline dfunguje od roku 2007 ako občianske združenie. Jeho členmi sú Poliaci trvale žijúci na Slovensku, občania poľského pôvodu, ale aj Slováci milujúci poľskú kultúru a jazyk. Je to jedna z najaktívnejších organizácií národnostných menšín v Žilinskom kraji. Vďaka spolupráci s organizáciami združujúcimi ďaľšie národnostné menšiny každoročne organizuje Žilinské fórum národnostných menšín, ktorého 13. ročníkov umožnilo predstaviť nielen kultúru poľských regiónov, ale aj kultúru českých, bulharských, nemeckých, ruských, maďarských a iných regiónov.

Združenie spolupracuje a realizuje množstvo projektov so slovenskými a poľskými organizáciami a inštitúciami. Medzi najdôležitejších partnerov združenia patria: Združenie Beskyd Love, Regionálna obchodná a priemyselná komora v Bielsko-Bialej, Združenie podnikateľov regiónu Podbeskidzie, Bielska nadácia na podporu podnikania a kultúry, a početné miestne samosprávy: mesto Bielsko-Biała, vojvodstvo Świętokrzyskie, obec Strumień, obec Debowiec pri Jasle.

Združenie Polonus je členom únie Svetovej poľskej hospodárskej diaspóry a pravidelne sa zúčastňuje na Svetovom ekonomickom fóre Polonie /poľská diaspóra/.

Združenie Polonus sa aktívne zúčastňuje na projektoch cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Je aktívnym propagátorom poľskej kultúry a tradícií, prezentuje zvyky, kuchyňu, informácie o turistických zaujímavostiach regiónu na veľmi obľúbených outdoorových podujatiach, ako sú: Dni poľskej kultúry v Žiline, Pierogovanie, Borščikovanie, Bigosovanie, Žurekovanie a v rámci výstav, napr. Poľské veľkonočné dekorácie, Poľský jazyk, poľskí nositelia Nobelovej ceny atď.

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.