Aktuality

W związku ze zbliżającym się zakończeniem mikroprojektu pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje”  Stowarzyszenie "BeskidLove" zaprasza do udziału w spotkaniu podsumowującym cały mikrproprojekt, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku o godzinie 16:00 na terenie ZIAD-u w Bielsku-Białej (ul. Armii Krajowej 220).

Myšlienka zorganizovať školenie v oblasti sociálnych médií vznikla z potreby účinne propagovať turistické atrakcie a bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia. Vďaka školeniu účastníci získajú potrebné znalosti v oblasti využívania sily a dosahu najpopulárnejších stránok sociálnych sietí na účely informovania a propagácie v odvetví cestovného ruchu.

V dnešnej dobe je znalosť anglického jazyka mimoriadne dôležitá a prináša množstvo hmatateľných výhod. Komunikácia v cudzom jazyku zvyšuje šance na zamestnanie alebo povýšenie, umožňuje vám voľný pohyb v zahraničí a nadväzovanie nových medzinárodných kontaktov. Použitie angličtiny ako univerzálneho svetového jazyka otvára dvere k poznaniu a zábave. 

Združenie „BESKIDlove“ a Polonus v Žiline v rámci mikroprojektu „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ organizuje školenie pre miestnych / regionálnych sprievodcov cestovného
ruchu, ktoré pozostáva až z 2 častí!


Vrámci mikroprojektu s názvom. „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - Nové kvalifikácie „Združenie„ BESKIDlove “a Polonus v Žiline organizujú školenia v oblasti zákazníckych služieb.

Kurz anglického jazyka realizovaný v rámci projektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nová kvalifikácia“. Všetci účastníci kurzu dostanú e-mail na adresu uvedenú v prihláške, ktorá bude obsahovať rozvrh hodín a odkaz na platformu okamžitých správ.

f1

Dámy a páni,

Pozývame vás na účasť na sérii školení realizovaných v rámci mikroprojektu s názvom „NOVÁ KVALITA SLUŽIEB V CESTOVNOM RUCHU - NOVÉ KVALIFIKÁCIE“.

f1

V auguste 2020 predložilo združenie BeskydLove žiadosť o poskytnutie dotácie na riešenie projektu „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ do Euroregiónu Beskydy. S potešením vás informujeme, že táto žiadosť bola schválená.

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.