Aktuality

W związku ze zbliżającym się zakończeniem mikroprojektu pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje”  Stowarzyszenie "BeskidLove" zaprasza do udziału w spotkaniu podsumowującym cały mikrproprojekt, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku o godzinie 16:00 na terenie ZIAD-u w Bielsku-Białej (ul. Armii Krajowej 220).

Vzhľadom na blížiace sa ukončenie mikroprojektu s názvom "Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - Nová kvalifikácia" Združenie "BeskidLove" Vás pozýva na stretnutie, na ktorom bude zhrnutý celý mikroprojekt, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2021 o 16:00 na ZIAD v Bielsko-Biała. (ul. Armii Krajowa 220).

Dňa 28.10.2021 v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“ realizovaná Združením „BESKIDlove“ a Združením Polonus zo Žiliny
sa uskutočnila tretia a posledná zo študijných
ciest plánovaných v projekte. Účelom tretieho výletu bola návšteva turistických atrakcií nachádzajúcich sa v Poľsku - oblasť Suchskej župy.

V súvislosti s realizovaným mikroprojektom s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nová kvalifikácia“, zameraná na zvyšovanie vedomostí, odbornej kvalifikácie
a kompetencií ľudí v cestovnom ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí, sa uskutočnili on-line workshopy so zástupcami najvyhľadávanejších turistických destinácií.
Cieľom workshopov bola výmena dobrej praxe, spoznávanie modelov riadenia a financovania v cestovnom ruchu a prezentácia príkladov trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Dňa 22.10.2021 v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“ realizovaná Združením „BESKIDlove“ a Združením Polonus zo Žiliny sa uskutočnila druhá
z troch študijných návštev plánovaných v projekte. Cieľom dvoch výletov bolo navštíviť turistické atrakcie na Slovensku.

V súvislosti s realizovaným mikroprojektom s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nová kvalifikácia“, zameraná na zvyšovanie vedomostí, odbornej kvalifikácie a kompetencií ľudí v cestovnom ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí, sa uskutočnili on-line workshopy so zástupcami najvyhľadávanejších turistických destinácií. Cieľom workshopov bola výmena dobrej praxe, spoznávanie modelov riadenia a financovania v cestovnom ruchu a prezentácia príkladov trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Dňa 20.10.2021 sa uskutočnili 2 on-line workshopy so zástupcami európskych turistických destinácií vedúcich na trhu, t.j.

Agnieszka Puszczewicz - riaditeľka Chorvátskeho turistického združenia v Poľsku - Riadenie turistickej značky v Chorvátsku
Ivana Bílíková - riaditeľka Českej kancelárie cestovného ruchu CzechTourism - Manažment značky Tourism v Českej republike


f1
 
Dňa 7.10.2021 v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“ realizovaná Združením „BESKIDlove“ a Združením Polonus zo Žiliny sa uskutočnil študijný pobyt v poľskej časti Euroregiónu Beskydy.

f1
Dňa 7.10.2021 v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“ realizovaná Združením „BESKIDlove“ a Združením Polonus zo Žiliny sa uskutočnil študijný pobyt v poľskej časti Euroregiónu Beskydy. 

Upozorňujeme, že medzinárodná skúška TOEIC Bridge sa bude konať 23. októbra 2021 (sobota) v Bielsko-Biała

f1
Kurz anglického jazyka sa realizuje v rámci projektu s názvom „Nová kvalita služieb, nové kvalifikácie“
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

f1
Social Media Ninja je „jednoducho“ špecialista na sociálne siete. „Jednoducho“, pretože špecialista na sociálne siete je veľmi široký pojem. Koniec koncov, existuje veľa platforiem sociálnych médií a rozsah zodpovedností, ktoré s nimi môžu byť spojené, je takmer neobmedzený.

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.