Aktuality

Dňa 7.10.2021 v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“ realizovaná Združením „BESKIDlove“ a Združením Polonus zo Žiliny sa uskutočnil študijný pobyt v poľskej časti Euroregiónu Beskydy.

Študijný pobyt je praktickou súčasťou kurzu v oblasti zvyšovania vedomostí o turistických hodnotách poľsko-slovenského pohraničia. Teoretická časť spočívajúca v získavaní poznatkov o miestnom prírodnom a kultúrnom dedičstve pohraničia dostupného na webovej stránke (v záložke Ťažobná zóna) formou online nahrávok. Cieľom študijnej cesty 7. októbra boli turistické zariadenia na poľskej strane, teda mesto Cieszyn (trhové námestie, hradný vrch, Benátky Cieszyn) Ustroń, Istebna, Ochodzita.


Študijný pobyt je uskutoční v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“
spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu.

f1

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.