Aktuality

Dňa 22.10.2021 v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“ realizovaná Združením „BESKIDlove“ a Združením Polonus zo Žiliny sa uskutočnila druhá
z troch študijných návštev plánovaných v projekte. Cieľom dvoch výletov bolo navštíviť turistické atrakcie na Slovensku.

Študijný pobyt je praktickou súčasťou kurzu v oblasti zvyšovania vedomostí o turistických hodnotách poľsko-slovenského pohraničia. Teoretická časť spočívajúca v získavaní poznatkov o miestnom prírodnom a kultúrnom
 dedičstve pohraničia dostupného na webovej stránke (v záložke Ťažobná zóna) formou online nahrávok.

Účelom študijnej cesty 22. októbra boli turistické zariadenia v slovenskom jazyku, t.j.

Bielsko-Biała - Żywiec - Múzeum Budatínskeho hradu - krátky výlet do Vrátnej doliny - návšteva Oravského hradu - jazda cez Podbiel, Twardoszyn, popri Orawskom jazere, priesmyk Glinne - Żywiec - Bielsko-Biała

Cestou sa rozprávali príbehy o predmetoch a miestach, ktoré prešli okolo.f1
 
Študijná návšteva sa uskutočnila v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“
spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu.

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.