Aktuality

Dňa 28.10.2021 v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“ realizovaná Združením „BESKIDlove“ a Združením Polonus zo Žiliny
sa uskutočnila tretia a posledná zo študijných
ciest plánovaných v projekte. Účelom tretieho výletu bola návšteva turistických atrakcií nachádzajúcich sa v Poľsku - oblasť Suchskej župy.

Študijný pobyt je praktickou súčasťou kurzu v oblasti zvyšovania vedomostí o turistických hodnotách poľsko-slovenského pohraničia. Teoretická časť spočívajúca v získavaní poznatkov
o miestnom prírodnom a kultúrnom dedičstve pohraničia dostupného na webovej stránke (v záložke Ťažobná zóna) formou online nahrávok. Účelom študijnej cesty 28. októbra boli poľské turistické zariadenia, t.j. Lachowice (návšteva kostola) - Stryszawa (Beskidzské centrum drevených hračiek) - Przyszłopský priesmyk - Zawoja (návšteva skanzenu a výstav vo Vzdelávacom stredisku BNP) - Sucha Beskidzka
(návšteva zámku v Suchej Beskidzke / Karczma Rzym) Cestou sa rozprávali príbehy o predmetoch a miestach, ktoré prešli okolo. Študijná návšteva sa uskutočnila v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“ spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja
v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu.

f1

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.