Aktuality

V súvislosti s realizovaným mikroprojektom s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nová kvalifikácia“, zameraná na zvyšovanie vedomostí, odbornej kvalifikácie a kompetencií ľudí v cestovnom ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí, sa uskutočnili on-line workshopy so zástupcami najvyhľadávanejších turistických destinácií. Cieľom workshopov bola výmena dobrej praxe, spoznávanie modelov riadenia a financovania v cestovnom ruchu a prezentácia príkladov trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Dňa 20.10.2021 sa uskutočnili 2 on-line workshopy so zástupcami európskych turistických destinácií vedúcich na trhu, t.j.

Agnieszka Puszczewicz - riaditeľka Chorvátskeho turistického združenia v Poľsku - Riadenie turistickej značky v Chorvátsku
Ivana Bílíková - riaditeľka Českej kancelárie cestovného ruchu CzechTourism - Manažment značky Tourism v Českej republike


f1
 

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.