Aktuality

V súvislosti s realizovaným mikroprojektom s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nová kvalifikácia“, zameraná na zvyšovanie vedomostí, odbornej kvalifikácie
a kompetencií ľudí v cestovnom ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí, sa uskutočnili on-line workshopy so zástupcami najvyhľadávanejších turistických destinácií.
Cieľom workshopov bola výmena dobrej praxe, spoznávanie modelov riadenia a financovania v cestovnom ruchu a prezentácia príkladov trvalo udržateľného cestovného ruchu.
Dňa 27.10.2021 sa uskutočnili online workshopy so zástupcom poľskej turistickej značky - kandidátom
Robert Nieroda - riaditeľ Združenia Jurské obce - Manažment značky cestovného ruchu s názvom. Stopa Orlích hniezd a poľský turista Mark Jura Krakowsko-Częstochowska - kandidát.
Marcin Filip - riaditeľ Združenia regiónu Beskydy - riadiacej inštitúcie PMT Beskidy
 


f1
 

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.