Aktuality

Upozorňujeme, že medzinárodná skúška TOEIC Bridge sa bude konať 23. októbra 2021 (sobota) v Bielsko-Biała

f1
Kurz anglického jazyka sa realizuje v rámci projektu s názvom „Nová kvalita služieb, nové kvalifikácie“
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.