Aktuality

f1
Dňa 7.10.2021 v rámci mikroprojektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – Nové kvalifikácie“ realizovaná Združením „BESKIDlove“ a Združením Polonus zo Žiliny sa uskutočnil študijný pobyt v poľskej časti Euroregiónu Beskydy. 
Študijný pobyt je praktickou súčasťou kurzu v oblasti zvyšovania vedomostí o turistických hodnotách poľsko-slovenského pohraničia. Teoretická časť získavania poznatkov o miestnom prírodnom a kultúrnom dedičstve pohraničia dostupná na webovej stránke (v záložke Ťažobná zóna) vo forme online nahrávok. Praktická časť školenia pre miestneho sprievodcu je veľmi dôležitá, pretože účastníci majú možnosť navštíviť zaujímavé miesta / turistické atrakcie, ktoré budú môcť neskôr propagovať. Výletu sa zúčastnil lektor - pán Jacek Zachara, ktorý účastníkov školenia naučil príťažlivým a vecným spôsobom opísať turistické zariadenia a atrakcie nachádzajúce sa na poľsko-slovenskom pohraničí. Účelom študijnej cesty dňa 7.10.2021 boli turistické zariadenia na poľskej strane, t.j. mesto Cieszyn (trhové námestie, hradný vrch, Benátky Cieszyn) Ustroń, Istebna, Ochodzita. Vďaka vedomostiam získaným v teoretickej časti kurzu účastníci lepšie poznali región, jeho históriu a turistické atrakcie. Priama návšteva miesta diskutovaného počas prednášok dáva možnosť lepšieho prijatia a upevnenia vedomostí. Vďaka školeniu budú môcť účastníci samostatne pripraviť turistickú ponuku šitú na mieru individuálnym turistom a organizovaným skupinám.

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.