Zásady ochrany osobných údajov

Správcom webovej stránky www.beskidlove.pl je Združenie „BeskidLove“, Rycerka Górna 77B, DIČ 5532566710, IČO 386699742.

Zaručujeme dôvernosť všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete, a prijímame všetky bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú iba na území Európskej únie. Údaje sa bez vášho súhlasu neposkytujú tretím stranám.


Kontaktný formulár a kontakt prostredníctvom e-mailu

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu, automaticky nám poskytnete svoju e-mailovú adresu ako adresu odosielateľa. Text správy môže obsahovať ďalšie osobné údaje.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade váš súhlas vyplývajúci z nadviazania kontaktu s našou spoločnosťou. Vaše osobné údaje, poskytnuté našej spoločnosti v rámci e-mailového kontaktu, sú spracovávané výlučne za účelom vybavenia vášho dotazu. Obsah korešpondencie môže byť archivovaný.

Súbory cookie

Počas prvej návštevy našej webovej stránky sa zobrazia informácie o použití súborov cookie. Prijatím a uzavretím týchto informácií vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať odstránením cookie z vášho počítača a zmenou nastavení cookie vo vašom prehliadači.

Súbory cookie sú malé textové informácie uložené na vašom koncovom zariadení (napr. počítači alebo smartfóne), ktoré dokáže načítať systém ICT.
Účelom používania súborov cookie je správna prevádzka našej webovej stránky a štatistické účely.

Webový server log

Používanie webovej stránky zahŕňa zasielanie dotazov na server, na ktorom sú uložené súbory našej webovej stránky. Každý dopyt smerovaný na server sa ukladá do protokolov servera. Záznamy zahŕňajú Vašu IP adresu, dátum a čas, ako aj informácie o vašom webovom prehliadači a operačnom systéme. Server logy sa ukladajú a archivujú na našom serveri. Tieto údaje nie sú spojené s konkrétnymi ľuďmi, ktorí používajú našu webovú stránku a nepoužívame ich na identifikačné účely. Protokoly sú pomocným materiálom pri správe webovej stránky, a ich obsah nie je sprístupnený nikomu okrem osôb oprávnených spravovať našu webovú stránku a server.

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou máte nasledujúce práva:

  • Právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie
  • Právo namietať proti spracovaniu údajov
  • Právo na prenos údajov
  • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel (ak ste tento súhlas už predtým poskytli)
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súvislosti so spracovaním osobných údajov našou spoločnosťou

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť v súlade so zásadami popísanými v článkoch 16 - 21 GDPR, a to tak, že nás kontaktujete e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.