Aktuality

f1
Školenie o zásadách a štandardoch dobrých služieb zákazníkom v cestovnom ruchu je veľmi dôležitým prvkom v rozvoji turistických destinácií v regióne a poľsko-slovenskom pohraničí.

f1

Ľudia pracujúci v cestovnom ruchu na celom svete najčastejšie používajú na komunikáciu s turistami angličtinu. Platí to nielen pre sprievodcov, ale aj pre obsluhu v hoteloch, reštauráciách a vodičov v MHD.
Aj človek pracujúci v pekárni v obľúbenej turistickej oblasti by mal vedieť po anglicky. Cieľom mikroprojektu bolo okrem iného zvyšovanie vedomostí a kompetencií ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu,
ľudí priamo zapojených do služieb cestovného ruchu, ako sú ľudia pracujúci v turistických informáciách.

Už poznáme termíny on-line školení, ktoré boli plánované v rámci mikroprojektu. „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu – nové kvalifikácie“ realizovaná Európskym fondom regionálneho
rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
Každé z on-line školení je z dôvodu lepšej efektivity v oblasti získavania vedomostí rozdelené do dvoch častí, každá po 4 hodiny. On-line školenia budú vedené v reálnom čase odborníkmi v danej oblasti. Harmonogram stretnutí je nasledovný: Školenia v oblasti zvyšovania vedomostí o turistických hodnotách poľsko-slovenského pohraničia (22.9.2021 - 4h, 29.9.2021 - 4h) Školenie zákazníckeho servisu - náročný klient a práca v strese (23.9.2021 - 4h, 30.9.2021 - 4h) Školenie online marketingu (24.09.2021 - 4h, 1.10.2021 - 4h) Teoretické hodiny podľa predpokladov projektu prebiehali diaľkovo vo forme 12-hodinových prednášok (prednášky sú dostupné na stránke združenia BeskidLove v záložke:
Logovacia zóna - www.beskidlove.pl/strefa-logowania - individuálne prihlásenie boli zaslané každému účastníkovi). Srdečne vás vyzývame k účasti na školení!

f1
Myšlienka zorganizovať školenie v oblasti sociálnych médií vznikla z potreby účinne propagovať turistické atrakcie a bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia. Vďaka školeniu účastníci získajú potrebné znalosti v oblasti využívania sily a dosahu najpopulárnejších stránok sociálnych sietí na účely informovania a propagácie v odvetví cestovného ruchu.

V dnešnej dobe je znalosť anglického jazyka mimoriadne dôležitá a prináša množstvo hmatateľných výhod. Komunikácia v cudzom jazyku zvyšuje šance na zamestnanie alebo povýšenie, umožňuje vám voľný pohyb v zahraničí a nadväzovanie nových medzinárodných kontaktov. Použitie angličtiny ako univerzálneho svetového jazyka otvára dvere k poznaniu a zábave. 

Združenie „BESKIDlove“ a Polonus v Žiline v rámci mikroprojektu „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ organizuje školenie pre miestnych / regionálnych sprievodcov cestovného
ruchu, ktoré pozostáva až z 2 častí!


Vrámci mikroprojektu s názvom. „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - Nové kvalifikácie „Združenie„ BESKIDlove “a Polonus v Žiline organizujú školenia v oblasti zákazníckych služieb.

Kurz anglického jazyka realizovaný v rámci projektu s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nová kvalifikácia“. Všetci účastníci kurzu dostanú e-mail na adresu uvedenú v prihláške, ktorá bude obsahovať rozvrh hodín a odkaz na platformu okamžitých správ.

f1

Dámy a páni,

Pozývame vás na účasť na sérii školení realizovaných v rámci mikroprojektu s názvom „NOVÁ KVALITA SLUŽIEB V CESTOVNOM RUCHU - NOVÉ KVALIFIKÁCIE“.

f1

V auguste 2020 predložilo združenie BeskydLove žiadosť o poskytnutie dotácie na riešenie projektu „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ do Euroregiónu Beskydy. S potešením vás informujeme, že táto žiadosť bola schválená.

Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.