Aktuality

Projekt „Smart-SENIOR w Beskidach”

Rekrutacja trwa

Projekt „Smart-SENIOR w Beskidach” jest skierowany do osób starszych, które chcą nauczyć się podstaw korzystania z smartfonów i aplikacji mobilnych. Celem projektu jest ułatwienie Seniorom korzystania ze smartfona w codziennym życiu. Praktyczne wykorzystywanie telefonu komórkowego może znacząco wpłynąć na jakość życia, dając niezależność jak i wygodę. Aplikacje zdrowotne, komunikacja z rodziną i e-usługi publiczne, a przy tym bezpieczeństwo z wykorzystywania tych narzędzi to główne tematy cyklu czterech spotkań. ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

tel. 32 227 13 46

Harmonogram warsztatów


Uwaga! Zmiana adresu dla grupy na godzinę 12:00-15:00. Nowy adres: ul.Dmowskiego 6


Nasze cele
Głównym celem kursu „Smart-SENIOR w Beskidach” jest umożliwienie seniorom opanowania umiejętności cyfrowych wraz z obsługą smartfona w przyjaznym i wspierającym środowisku. Dobra atmosfera i wspólne działania pomogą w budowaniu przyjaźni i wsparcia między seniorami. Dzięki integracji międzypokoleniowej seniorzy zyskają pewność siebie i niezależność w korzystaniu z nowoczesnej technologii, co przyczyni się do poprawy ich jakości życia. Poprzez naukę obsługi podstawowych funkcji smartfona, bezpiecznego korzystania z Internetu i praktycznych umiejętności w cyfrowym zakresie, kurs ma na celu ułatwienie seniorom komunikacji, korzystania z e-usług publicznych, dostępu do informacji, rozrywki i innych korzyści wynikających z używania smartfona.

Cele szczegółowe:

1. Zdobycie umiejętności cyfrowych oraz zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez naukę obsługi: e-usług publicznych, skrzynki pocztowej e-mail, komunikatorów internetowych, aplikacji/stron zakupowych. Oraz przekazanie seniorom wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci oraz bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej oraz dokonywania płatności.

2. Integracja międzypokoleniowa. Poprzez zaangażowanie wolontariuszy ze szkół podstawowych oraz liceum, seniorzy będą wspomagani w nauce przez pokolenie dorastające z aktualną technologią i które jest biegłe cyfrowo. Szkolenie zapewnia indywidualne wsparcie i uwagę dla każdego uczestnika. Wolontariusze będą dostępni do udzielania pomocy, odpowiadania na pytania i rozwiązywania problemów związanych z obsługą smartfona.

3. Integracja społeczności lokalnej. Celem szkolenia jest promocja oraz wsparcie w integracji seniorów w lokalnej społeczności. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności pozwolą seniorom brać czynny udział w życiu społeczności poprzez samodzielne zdobywanie lub sprawdzanie informacji w Internecie czy planowanie aktywności.


Dla uczestników

Dla Seniorów oprócz warsztatów przygotowaliśmy wiele atrakcji i udogodnień.  Oprócz przyjemnej atmosfery i braku presji czasu mamy do zaoferowania poczęstunek dla uczestników. Nie obejdzie się również bez upominków, są to m. in. koszulki z logiem naszej organizacji. W celu motywacji kursantów, dla osób uczestniczących we wszystkich warsztatach na gali zakończeniowej zostanie wylosowana nagroda główna - nowoczesny smartfon!

Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej gali dla wszystkich uczestników projektu. Tematem przewodnim będzie wykład pt. „cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo w Sieci. „ Dodatkowo przewidziano uroczyste rozdanie dyplomów uczestnictwa (80 osób) oraz losowanie nagrody głównej spośród uczestników którzy zrealizowali pełną ścieżkę wsparcia. Dodatkowo przewidziano poczęstunek (danie obiadowe, napoje bezalkoholowe, deser). Impreza będzie miała formę promocji Programu (o imprezie poinformowane zostaną lokalne media), a zarazem integrującą lokalną społeczność.

Interaktywną atrakcją, która pozwoli sprawdzić umiejętności będzie gra terenowa.

Dyżury specjalisty IT:
Każdy z uczestników w razie pytań lub potrzeby pomocy może skożystać z naszej infolinii:
32 227 13 46
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!


Projekt s názvom „Nová kvalita služieb v cestovnom ruchu - nové kvalifikácie“ je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.