Aktualności

f1

Szkolenia z zasad i standardów dobrej obsługi klienta w turystyce to bardzo ważny element w rozwoju destynacji turystycznych w region ie pogranicza polsko-słowackiego.

f1

Osoby pracujące w branży turystycznej na całym świecie najczęściej posługują się językiem angielskim, by komunikować się z turystami. Nie dotyczy to wyłącznie przewodników, ale także obsługi w hotelach, restauracjach czy kierowców w środkach transportu publicznego. Nawet osoba pracująca w piekarni w popularnym regionie turystycznym powinna znać angielski. Celem mikroprojektu było m. in. podniesienie wiedzy i kometencji osób pracujących w branży turystycznej , osób bezpośrednio zaangażowanych w obsługę turysty jak np. osoby pracujące w informacji turystycznej.

Znamy już terminy szkoleń on-line, które zaplanowane zostały w ramach mikroprojektupn. „Nowa jakość obsługi w turystyce - nowe kwalifikacje” realizowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

f1

Pomysł na zorganizowanie szkolenia z zakresu mediów społecznościowych zrodził się z potrzeby prowadzenia skutecznej promocji atrakcji turystycznych i bogatego dziedzictwa  kulturowo-przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Dzięki szkoleniom uczestnicy pozyskają niezbędną wiedzę w zakresie wykorzystania siły i zasięgów najpopularniejszych serwisów społecznościowych do celów informacji i promocji w branży turystycznej.  

f1
W dzisiejszych czasach znajomość języka Angielskiego jest niezwykle ważna i daje szereg wymiernych korzyści. Komunikacja w języku obcym zwiększa szanse na zatrudnienie bądź awans, pozwala na swobodne poruszanie się za granicą oraz nawiązywanie nowych międzynarodowych znajomości. Posługiwanie się językiem angielskim, jako uniwersalnym językiem ogólnoświatowym, otwiera przed nami drzwi do wiedzy i rozrywki.

f1

 

Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Polonus w Żylinie w ramach mikroprojektu „Nowa jakość obsługi w turystyce - Nowe kwalifikacje” organizuje szkolenie dla lokalnych/ regionalnych przewodników turystycznych, które składa się z aż 2 części!

f1

 

W ramach realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 mikroprojektu  pn. „Nowa jakość obsługi
w turystyce - Nowe kwalifikacje”
Stowarzyszenie „BESKIDlove” oraz Polonus w Żylinie organizuje szkolenie z zakresu obsługi klienta.

Już od najbliższego poniedziału startuje kurs Języka Angielskiego realizowany w ramach projektu pt. „Nowa jakość obsługi w turystyce – Nowe kwalifikacje”. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, w którym będzie harmonogram zajęć oraz link do platformy komunikatora internetowego.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleń realizowanych w ramach mikroprojektu pn. „NOWA JAKOŚĆ OBSŁUGI W TURYSTYCE – NOWE KWALIFIKACJE”.

f1

Stowarzyszenie BeskidLove w sierpniu 2020 roku złożyło do Euroregionu Beskidy wniosek projektowy „Nowa jakość obsługi w turystyce – Nowe kwalifikacje”. Miło nam poinformować, iż wniosek ten został zatwierdzony.

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.