Aktualności

W dniu 14 XII 2020 roku odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono do dofinansowanie projekt: „Z muzyką po Beskidach” złożony przez nasze Stowarzyszenie.

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.